RAPID - 'Recommended Angelsoft Post Inspection Deal'

Mae'r fargen yma yn unigryw i ysgolion sydd wedi bod trwy arolwg ac eisiau gwella safonau TGCh. Rydym wedi sylwi bod adroddiadau diweddar Estyn yn canolbwyntio ar y modd mae taenlenni a thrin data yn cael eu datblygu.

Mae 'RAPID' yn cynnig Datrysiad Taenlenni neu Datrysiad Trin Data yn RHAD ac am DDIM os archebir yr Holl Becynnau. Medrwch archebu drwy ddefnyddio'r Ffurflen Archeb Arlein yn yr

Adran 'RAPID' uchod.

Hefyd gallwch ddadlwytho adnoddau yn RHAD ac am DDIM o fewn yr Adran yma.

Nodwch fod angen cyfrinair i gael mynediad i 'RAPID'.

Cysylltwch os oes angen mwy o wybodaeth.

Adran 'RAPID'

Croeso i 'RAPID' Cymraeg