Попълнете формата за бонус точки като първо попълните името и класа си, пишете своите отговори в празните полета и изпратите като щракнeте 'send'

1. Четене и записване на урока

2. Попълване на електронен работен лист

3. Превод на цитат

4. Проектна дейност

5. Коментар

Ако попълнихте всичко, то изпратете като щракнете

Колко точки общо събрахте?