Анкета

1. Намирам за полезно и желая детето ми

да използва ресурсите на сайта http://love2learnen.weebly.com/

2. Намирам (не намирам) за полезно и желая (не желая) детето ми да използва служебни таблети в час по английски език, както и лични такива при самоподготовката си по езика в домашни условия.

3. Моля, да ми бъде изпратена паролата за достъп към ресурсите на сайта http://love2learnen.weebly.com/ на еmail:

Попълнил анкетата: