Р. Петрова СОУ "П.Р.Славейков: Кърджали
Какво знам за глагола в 3 клас?
За да проверите вярно ли сте работили, преминете с мишката над зеления правоъгълник.
зад. 1 С коя част на речта отбелязваме действие?
прилагателно
съществително
глагол
глагол
зад. 2. Препиши глаголите в текстовото поле
В приказна шейна пеем над света.
Хиляди звезди, сипят светлини.
Кончето лети. Весел смях ехти.
Над замръзналата шир, носим се безспир
пеем, сипят, лети, ехти, носим се
зад. 3. Глаголът се променя:
лице, число, време
съществително време
род и число
число, лице, време пиша извиха закусвам видя ще работя ще порасна
зад. 3. Разпредели глаголите.
закусвам
пиша
мин.св. вр.
сег. вр.
бъд. вр.
мин. св. вр.
ще работа
ще порасна
видя
извиха
зад.4. Запиши дадените глаголи в бъдеще време.
цвили, мяука, гука, чирика
Конят
, а врабчето
Гълъбът
, а котката
Конят ще цвили, а котката ще мяука.
Гълъбът ще гука, а врабчето ще чирика.
упр. 5. Запиши лицето, числото и времето на глаголите.
знам
ще вали
валяха
спа

1л. ед.ч. сег.вр.
3л. ед.ч. бъд.вр.
3л. мн.ч мин.св.вр.
2л. ед.ч мин.св.вр.
упр.6. Къде спомагателният глагол СЪМ е в мин. св. вр?
ще бъда, ще бъдеш, ще бъде
съм, си, е
бях, беше, бяме
бях, беше, бяхме
упр.7. В кой ред са допуснати грешки?
съм, си, ез ще съм, ти ще си, той ще е
аз ще бъда, ти ще бъдеш, той ще бъде
аз сме, ти сте,той е
След сериозната работа,
следва забавление: