Stabl
Baban Iesu
Mair a Joseff
Bugeiliaid
Doethion
Angel
Llusgwch y geiriau i mewn i'r lle cywir
^ nol