a
Llythrennau
b
N
d
i
M
A
u
J
e
th
I
f
w
c
t
h
ff
o
g
s
r
n
l
a
m
p
y
G
rh
^ nol
Croesair Nadolig
1. Anrheg un o'r Tri Gwr Doeth (m _ _ )
2. Mam Iesu
3. Beth oedd enw'r baban a anwyd yn y stabl
4. Ymwelydd o'r Nefoedd
5. Pryd cafodd Iesu ei eni?
6. Anrheg arall un o'r Tri Gwr Doeth (a _ _ )
7. Anrheg arall un o'r Tri Gwr Doeth (th _ _ )
8. Dynion sy wedi dod i weld y baban Iesu
9. Tad Iesu
10. Beth oedd y Tri Gwr Doeth yn dilyn
11. Pa anifail a gariodd Mair i Fethlehem?
12. Pwy oedd yn rhannu'r stabl gyda'r Iesu?
13. Enw arall am y Nadolig yw Gwyl y _ _ _ _
14. Rydym yn derbyn a rhoi rhain pob Nadolig
15. Y Brenin cas
16. Yr angel dywedodd wrth Mair bod hi'n
cael babi
17. Dynion sy 'n edrych ar ol y defaid
18. I orwedd mewn p _ _ _ _ _
19. Ble cafodd Iesu ei eni?
H
Cliciwch yma i
weld yr atebion
^
^
^
^
^