Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
Dyma Huw Morris o gwmni Angelsoft yn ein helpu ni i greu Clwb cyfrifiadurol ar gyfer yr ysgol.
Tasg y diwrnod oedd
edrych ar sut mae`r
probot yn gweithio.

Dyma
Clwb Clic !
lwb
lic
C