Dyma blant yr Ysgol yn darlledu`n fyw ar Radio Cymru.
(N.B. Mae`r darllediad yn cymryd tua 3 munud i lawrlwytho )
Tommo yn y prynhawn
Mwynhewch !