Martina, Maria, Sera u Emma kienu erbat t'iħbieb li kienu jattendu ċ-ċentru


ta' l-iscouts tar-raħal tagħhom. Dawn l-erbat iħbieb intagħżlu ingħażlu f'opportunita' li


jmorru avventura fejn iqattgħu jumejn fil-kampanja tal-Buskett. Dawn l-erbat iħbieb kienu


wiċċhom għad-dawl għax kienu se jgħaddu jumejn ġol-kampanja tma' xulxin.


Ippakjaw l-affarijiet li kellhom bżonn u rħewlha għall-Buskett. Fi fit-triqithom


bdew jippjanaw kif se jqattgħu dawn il-jumejn flimkien. Ix-xarabank waslithom


sal-Buskett u bdew mexjin lejn il-post fejn kellhom jarmaw sail-kamp. Kif waslu fetħu il-


kamp u firxu ftit kutri ma' l-art u ramaw fejn kienu ħa jsajjru. (sentenza ġdida) Kkullħadd


medd idejh biex ma' jkunux neqsin minn xejn. Marru jfittxu xi zkuk tas-siġar fejn setgħu


ijpoġġu bilqedgħa. Wassal il-lejl u kullħadd qabdu il-ġuħ allura bdew jipprepaw biex jagħmilu jagħmlu ħuġġieġa


nar. Xwew xi laħam u ħobż li ħadu magħhom. Wasal il-lejl għalhekk firxu saqqijiet u raqdu.


Filgħodu qamu u kulħadd medd idu biex jagħmlu il-misħun għat-te'.Bdew jiftehmu kif ħa


jqattgħu dak il-jum.Ivvintaw li jmorru passiġata u jitilgħu sa fejn il-palazz ta' Verdala.


Wara li mxew mhux ħażin u ġibdu ħafna ritratti sbieħ marru lura fejn kellhom il-kamp.


Bdew jilagħbu xi logħob li ħa miegħu Mario.Reġa beda jidlam u allurra daħlu jorqdu għax


l-għada riedu jżarmaw qabel titla' x-xemx. Filgħodu bdew iżżarmaw għax fid-disgħa ta' filgħodu


kellha tmur ix-xarabank għalihom biex toħodhom lura d-dar. Kienet avventura sabiħa li żgur


dawn l-erbat t'iħbieb ma huma ħa jinsew qatt.
Avventuri fil- kampanja.