E -ddiogelwch

Helo fy enw i Lowri. Rydw i`n byw yn

10 Lon yr ysgol.

Peidiwch a dweud eich cyfeiriad ar lein.

Byddwch yn ofalus ar eich ffon !!

Syniad da ?

Ffon ydw i ond mae pobol od yn cuddio tu ol iddo

CYMERWCH OFAL !!!