Gymraeg Rhydaman

Croeso i Ysgol Gymraeg Rhydaman

Welcome to Ysgol Gymraeg Rhydaman

Pennaeth / Headmaster : Mr Geraint Davies

Ein cyfeiriad yw Lôn yr Ysgol , Rhydaman

SA18 2NS

Rhif ffôn yr ysgol yw  01269 593081 Lleoliad / Location – Cliciwch yma

Cysylltwch drwy ysgrifennu e-bost i

For further deatails please contact us by e-mailing

admin.rhydaman@ysgolccc.org.uk

Croeso i wefan