koda jintilef.L-Alpi huwa pajjiż li fih ħafna muntanji u foresti. Ġewwa l-Alpi kienu jgħixu familja


ta' orsijiet . Dawn kienu jikkonsistu fil-mama' ors li jisimha Matilda, il-papa' ors li kien jismu


Tug u l-ors iċ-ċkejken li kien jismu Koda .Koda kien ors dejjem ferrieħi u daqxejn imqarqaċ.Darba fost l-oħrajn spiċċaw bla ikel għalhekk Matilda qalet lil Tug biex imur ifitex x'jistgħu


jieklu. Tug qal lil Koda biex imur miegħu. Koda kien wiċċu għad-dawl li sejjer mixja . Wara


ftit bdew il-mixja tagħhom . Il-missier intefa' quddiem u Koda mexa' warajh.Wara li għadda


ftit tal-ħin sew u mxew ftit mili mhux ħażin Koda lemaħ grupp ta' orsijiet tamparu


jilagħbu u ġera lejhom biex jilgħab magħhom. Tug baqa' miexi waħdu bla ma nduna li


Koda għosfor . "Koda trid nieqfu fejn dik ix-xmara ħalli nixorbu ftit?" qal Tug. Iżda Koda ma


weġbux lura . Hekk kif Tug ħares warajh induna li Koda mhux hemm. ''Koda!Koda!''


kemm għajjat il-missier beda jinkwieta mhux ħażin . Ġietu l-idea li jerġa jimxi lura


minn fejn għadda. Fil-pront ra lil Koda jiġri u jaqbeż ma' orsijiet oħrajn.Il-missier irrabja


miegħu sew u kellu geddum sal-art . Qallu biex ma' jerġax jagħmilha għax seta' jintilef.