Fe wnaeth Me Eifion Davies ddadorchuddio'r cwilt mewn prynhawnar gyfer y rhieni a'r gynuned. Buom yn diddanu'r gynulleidfa a chanu caneuon ac adrodd.

Dadorchuddio'r Cwilt Croesi'r Tonnau