Bijografija fuq attur.

Wiehed mill-aktar atturi famużi ghall-kummiedja u dahk


huwa ħadd ħlief Robin Williams.Huwa kien kummidjant tal-


prima klassi.


Robin twieled fil-21ta' Lulju tal-1951 ġewwa Chicago fl-istati uniti u kien jgħix


mal-familja tiegħu ġewwa California.Williams attenda skola f-Lake Forest


f'Gorton Elementary school u kompla fi skola Redwood high school ġewwa


Larkspur.Huwa kien meqjus bhala tifel kwiet.Wara studja it-teatru ghall-tlett


snin f'kulleġġ ta Marin.


Huwa iżżewweġ tlett darbiet u ghandu tlett t'itfal huwa ħadem ħafna films


l-aktar wieħed li jogħġobni huwa mrs.Doubtfire.Robin kien magħruf


fejn kien jivvinta ħafna Vuċijiet differenti f'daqqa u rebaħ ħafna unuri


fosthom granny awards.Robin sfortunatament miet fil-11ta' Awwissu 2014.


Huwa miet b'suwiċidju fl-et ta'sitta u tlettin sena.Waqt li kien ibati b'mard


mentali.Jiena ghażilt lilu għax iddaħakni ħafna. Nixtieq inkun bħalu għax inferraħ


u ndaħħak ħafna nies.