Vjaġġ fuq il-qamar

Ftit tal-ġimgħat ilu fuq il-gazzetta kien hemm kompetizzjoni li jekk twieġeb


tajjeb tista' trebhħek vjaġġ għal-fuq il-qamar. Jien tħajjart u ttantajt xortijha,


bagħattha u dejjem ittamajt li nintagħżel jien.Il-Ħamis ta' wara iċċekjat il-posta ommi u wara ftit għajjtitli li kelli envelopp


indirizzat lili. Jien inzżilt it-taraġ b'kemm kelli saħħa. kKien envelopp kollu kuluri, għalhekk


għelbitni il-kurżita' u ftaħtu. go fih kelli li jiena kont ir-rebbieħa tal-


kompetizzjoni u kelli stedina biex inżur għal vjaġġ fuq il-qamar. Kemm kont ferħana u wiċċi


għad-dawl, bil-kemm stajt nemmen. Grejt kemm flaħt biex ngħid lil ommi u


kompetizzjoni tal-familja. Kulħadd feraħli. Fl-aħħar tal-istedina kelli miktub


jekk jiena naċċetax jew le?. Dażgur! li naċċetta! min jaf kemm ser tkunesperjenza sabiħa għandi kurżita' kbira biex nara kif jgħixu u jqattgħu il-


ġurnata fuq il-qamar (Min?). kelli imniżżel li ħa niltaqawgħu Ġewwa li-grawnd ta' Ta Qali


fis-26 ta' Lulju 2015 fit-tmienja ta' filgħodu. Kemm ninsab eċċitata! iġri tasal dik


il-ġurnata.!