Fy nhaith i'r ysgol

Cerddwch allan o'r drws a throwch i'r dde

Yna troi i'r chwith

Yna trowch i'r dde

Trowch i'r chwith

Trowch eto i'r chwith

Yna byddwch ym maes parcio Rhydaman o flaen yr ysgol