Cafodd disgyblion o flwyddyn 5 a 6 y cyfle i sôn a dangos sleidiau am eu hymweliad addysgol i Dŷ Mawr, cartref William Morgan ger Betws y Coed, a Chanolfan Mary Jones, sydd newydd ei hagor yn y Bala.

Tŷ Mawr Wybrnant