The Nativity

Bu blwyddyn 3 a 4 yn brysur yn ysgrifennu sgript Stori'r Geni cyn y Nadolig. Penderfynom ddefnyddio'r sgrin werdd i gyflwyno ein gwaith. Fe wnaethom rannu ein hunain i grwpiau ar gyfer yr actio, cynhyrchu a'r ffilmio. Cyfansoddom gerddoriaeth i gydfynd รข'r film, yn ogystal a chwilio am wisgoedd. Fel rhan o'r brosiect yma, bu'n rhaid i ni asesu gwaith ein gilydd.

Years 3 and 4 were busy before Christmas writing the Nativity script. We decided to use the green screen to present our work. We divided ourselves into groups for the acting, producing and filming. We composed music to coincide with the film, as well as finding costumes. As part of this project, we had to assess each other's work.