Talba.

Grazzi Mulej talli tisma talbna u toħroġna minn kull problema.Grazzi li taqlagħli il-grazzji li nitolbok.