Fel rhan o'n gwaith ar William Morgan, ysgrifennodd y Prifarth Ceri Wyn Jones gân wreddiol i ni fel ysgol ar 'William Morgan'.

Cyfansoddodd Mrs Wendy Organ, un o'n gweinyddesau a Llywodraethwraig, alaw i'r geiriau.

Dyma'r gôr Ysgol Wirfoddol Penboyr yn performio'r gân unigryw hon.

Cân William Morgan