Mae disgyblion blwyddyn 4 wedi creu ein hail raglen radio ar gyfer Cymru FM. Cliciwch ar y rhaglen radio i wrando eto ar ein darllediad gorffenedig, a hefyd cliciwch ar y pump clip fideo i weld sut yr ydym wedi creu y rhaglenni!

Pupils from year 4 have created our second radio programme for Cymru FM. Click on the embedded radio progamme to listen again to our finished broadcast, and also click on the five short video clips to see how the programme was created!

Eglurodd arweinydd digidol o flwyddyn 6 sut i ddefnyddio'r system radio i ddisgyblion blwyddyn 4.

A digital leader from year 6 explaining to pupils in year 4 how our radio system works.

Eglurodd yr arweinydd digidol sut i ddefnyddio rhaglen 'Audacity' i flwyddyn 4.

The digital leader explaining to year 4 how to use the programme 'Audacity'

Mae'r ddau fideo yn dangos sut y creuodd blwyddyn 4 y rhaglen radio ar gyfer Cymru FM.

These two short videos show how year 4 created the radio programme for Cymru FM.

Bu disgyblion blwyddyn 4 yn golygu'r darllediad trwy ddefnyddio'r rhaglen 'Audacity'.

Pupils from year 4 editing the broadcast in the programme 'Audacity'

Ysgol Penboyr - 12/6/15 by Cymru Fm on Mixcloud

Ail Raglen Radio Penboyr / Ysgol Penboyr's Second Radio Programme

'Beth sydd yn ein pentref?' / 'What's in our village?'