Radio Ysgol Penboyr - 18/10/2015 by Cymru Fm on Mixcloud

Cyfweliad gyda Catrin Stevens a

Mrs Jean Voyle Williams

Interview with Mrs Catrin Stevens and

Mrs Jean Voyle Williams

Ar ôl ennill gwobr o £100 ymg nghystadleuaeth Menter y Dreftadaeth Gymreig a'r darian am ein gwaith ar William Morgan a Mary Jones a thwf y Beibl Cymraeg, buom yn ffodus i dderbyn gwahoddiad i ddathliad 25ain ers sefydlu'r gystadleuaeth yn y Senedd yng Nghaerdydd i arddangos ein prosiect buddugol. Dyma ni yn cyfweld Catrin Stevens, Cadeiryddes Menter y Dreftadaeth, ynglyn â'i barn ynglyn â'n prosiect.

Ar ôl i Mrs Jean Volyle Williams agor ein hardal myfyrio, cawsom gyfle i'w chyfweld a gofyn iddi beth oedd hi'n feddwl o'n hardal newydd a'n prosiect buddugol.

After winning the prestigeous Welsh Heritage Schools Initiative Award of £1000 and the shield for our project on William Morgan, Mary Jones and the growth of the Welsh Bible in Wales, we were fortunate to be invited to the Welsh Heritage 25th anniversary celebrations at the Assembly in Cardiff to show the winning project. Here we were able to interview Mrs Catrin Stevens, Chairperson of the Welsh Heritage about what she thought of our project.

After the opening of our Praying Area by Mrs Jean Voyle Williams, we had the opportunity to interview her about what she thought of our new area and also her thoughts on our winning project.

Cyfweld Mrs Jean Voyle Williams

Interviewing Mrs Jean Voyle Williams

Mrs James yn dewis can ar Radio Penboyr.

Mrs James choosing a song to be

played on Radio Penboyr.

Cliciwch ar y ffilm fer isod i glywed y disgyblion yn cyfweld Mrs Catrin Stevens yn y Senedd.

Click on the short film below to hear the pupils interviewing Mrs Catrin Stevens in the Assembly.