Mae disgyblion blwyddyn 6 wedi creu fideo er mwyn tywys disgyblion Ysgol yr Hendre Patagonia o amgylch ein hysgol.

Dewch gyda ni ar y daith drwy glicio ar y ddau fideo isod.

Taith o amgylch ein hysgol