Dyma gyfle i chi wrando ar gyfweliad Dylan Jones o Radio Cymru gyda Cadi Owen.

Cafodd Cadi wobr yn Eisteddfod yr Urdd 2014 sef gwyliau yn Nisneyland, Paris ar ol ennill yr Unawd dan 8.

Pob hwyl i ti a Mickey !!