k

Trychineb Nadolig

Roeed

Roedd hi'n

noson

christmas

a oedd

cyn

Garfield A

Odie

Cysgu

Yn sydyn

clyswsant

sŵn.

Roedd sion

corn wedi

bod

ac yn gadael

anrhegion.

Agorodd

Garfield a

Odie

pob tad yn

bresennol

sengl wedi

nadolig

chwith

Ond yna

clyswant swn

arall a

gallai hynny

olygu dim ond

un peth

GARFIELD!