Cymru, Lerpwl a Phatagonia

Yn ystod ein hymweliad รข Lerpwl i weld cofeb y Mimosa 1865 a model o'r Mimosa yn yr Amgueddfa Forwrol, cytunodd Dr. Arthur Thomas i ni i'w gyfweld ar gyfer ein rhaglen radio gyntaf.

Cliciwch ar y linc Cymru FM uchod i wrando eto ar ein rhaglen radio.