Tra roeddwn yng Nghapel Tegid, aethom i'r côr mawr i ganu ychydig o emynau yr ydym fel arfer yn canu yn ôl yn yr ysgol. Cliciwch ar y pedwar fideos i wrando arnom.

Capel Tegid