Jambo! Jambo bwana!

Habari gani? Mzuri sana!

Wageni, wakaribishwa!

Kenya yetu Hakuna matata!

Hello! Hello to you sir!

How are you? Very fine!

Travellers, you are welcome!

In our Kenya, we have no worries!