Bywyd Nel yn Nrefach Felindre

Ein Rhaglen Olaf am Nel Fach Y Bwcs

Mae’r rhaglen am fywyd Nel yn Nrefach Felindre, yn cynnwys cydweliadau gyda Mrs. Olive Campden a Mr. Eifion Davies yngŷd â hanes ein taith i Iwerddon. Fe wnaethom gyfweld â Mr. Hedd Ladd Lewis, Pennaeth Hanes, Ysgol Dyffryn Teifi ar y llong.

Cliciwch ar y linc Cymru FM uchod i wrando eto ar ein rhaglen radio.