Djalogu bejn ġurdien u ljun.

Il-ġurdien u lil- iljun kienu żewġt annimalli li kienu ħbieb


sew. Rari kont tarahom jiġġieldu.Darba fost l-oħrajn iltaqgħu u bdew jitkellmu.


IlLjun: X'ġurnata sabieħa llum ġurdien hux?.


Il-Ġurdien: Vera kemm hi sabieħa sur iljun. Ilu ftit ma jkun hekk it-temp.


Ljun: Għandek aptit nilgħabu logħoba flimkien ?


Il-Ġurdien: Iva, nieħu gost nilgħab miegħek jien.


Ljun: Mela ejja nilagħbu noli.


Il-Ġurdien:Tajjeb mela jiena hħa mmur nistaħba.


Ljun:Wieħed,tnejn,tlieta,erbgħa,ħamsa,sitta,sebgħa,tmienja,disgħa u għaxra. Ara ġej infittxek.


Il-Ġurdien:Ajjut!! wWħilt minn saqajja maz-zokk.


Ljun: Fejn qiegħed ġurdien ħa nkun nista' nsalvak?


Il-Ġurdien: Qiegħed ġo siġra kbira. It-tielet waħda fuq il-lemin.


Ljun:Ok! Qqed narak.Tippanikjax ħa nitla' bil-mod.


Il-Ġurdien:Allerwieħ Għall-erwieħ! Ħħsibtni ħa nibqa' maqbuqd ġos-siġra.


Ljun:Ma tarax kieku nseajjaħ għall-iktar għajnuna.


Il-Ġurdien:Grazzi talli salvajtni.Nibqa' iktar grat lejk sewwa jgħidu li inti r-re tal-ġungla


Ljun:Ta' xejn. Il-ħbieb għalhekk qedgħin. X'nagħmlu? Nnerġgħu nibdew?
Il