l-iktar poeżija ta Dun karm li ghogbitni hija Innu lill-Madonna

il -kliem vera tassew kien sabieh u ir-rittrat vera kien sabieh ukoll
;D