1.Peidiwch â phostio unrhyw wybodaeth bersonol ar-lein - fel eich cyfeiriad, eich cyfeiriad e-bost neu rhif ffôn symudol.

Rheolau i gadw'n ddiogel ar y we

2 ) Meddyliwch yn ofalus cyn postio lluniau neu fideos eich hun . Unwaith y byddwch wedi rhoi llun ohonoch chi eich hun ar-lein y gall y rhan fwyaf o bobl yn ei weld ac efallai yn gallu lawrlwytho , nid dim ond lluniau o'ch cyfrif chi ond cyfrif y pobl mewn eich lluniau.

3 ) Cadwch eich gosodiadau preifat mor uchel ac y gallwch.

4 ) Peidiwch byth â rhoi eich cyfrineiriau allan.

5 ) Peidiwch a bod yn gyfaill i bobl nad ydych yn eu hadnabod.

6 ) Peidiwch cyfarfod â phobl rydych wedi cwrdd ar-lein . Siaradwch â'ch rhiant neu ofalwr am bobl sy'n awgrymu eich bod yn ei wneud.

7 ) Cofiwch nad yw pawb ar-lein yw pwy maent yn dweud eu bod yn.

8 ) Meddyliwch yn ofalus am yr hyn rydych yn ei ddweud cyn i chi bostio rhywbeth ar-lein.

9 ) Parchwch barn pobl eraill , hyd yn oed os nad ydych yn cytuno a barn rhywun arall dydy hyn ddim yn golygu bod angen i chi fod yn anghwrtais.

10 ) Os ydych yn gweld rhywbeth ar-lein sy'n gwneud i chi deimlo'n anghyfforddus , yn anniogel neu'n poeni chi : gadewch y wefan , trowch oddi ar eich cyfrifiadur os ydych am wneud a dweud oedolyn dibynadwy ar unwaith.

Dyma awgrymiadau sydd yn helpu chi cadw yn ddiogel ar y we. Peidiwch anghofio!

Defnyddiwch lysenw yn lle eich enw go iawn

Ond yn anfon ac ôl pethau y byddech yn hapus i'ch rhieni neu athro i weld . Cofiwch , unwaith rhywbeth ar-lein y gellir ei gopïo a phostio mewn mannau eraill lle na allwch gael gwared ohono .

Peidiwch byth a derbyn pobl nad ydych yn gwybod fel ffrindiau ar-lein

byddwch yn diogel

link

link

link fideo