Cymhwysedd Digidol

Mae cymhwysedd digidol yn un o 3 cyfrifoldeb trawsgwricwlaidd (y lleill yw llythrennedd a rhifedd). Mae’n canolbwyntio ar sgiliau digidol y gellir eu defnyddio mewn amrywiaeth eang o bynciau a sefyllfaoedd.

Mae iddo 4 llinyn sydd cyn bwysiced â’i gilydd. Mae i bob llinyn nifer o elfennau.

◾Dinasyddiaeth – sy’n cynnwys:◾Hunaniaeth, delwedd ac enw da◾Iechyd a lles◾Hawliau digidol, trwyddedu a pherchnogaeth◾Ymddygiad ar-lein a seiberfwlio.

◾Rhyngweithio a chydweithio – sy’n cynnwys:◾Cyfathrebu◾Cydweithio◾Storio a rhannu.

◾Cynhyrchu – sy’n cynnwys:◾Cynllunio, cyrchu a chwilio◾Creu◾Gwerthuso a gwella.

◾Data a meddwl cyfrifiadurol – sy’n cynnwys:◾Datrys problemau a modelu◾Llythrennedd gwybodaeth a data.