Daeth Marc Griffiths o Radio Cymru i ddangos i ni sut i ddefnyddio'r orsaf radio.

Mark Griffiths from Radio Cymru came to Penboyr School to show us how to use the radio sation.

Dyma ni yn recordio'r llais ar gyfer ein rhaglen gyntaf. Defnyddiom y rhaglen 'Audacity' i recordio ein lleisiau ac ychwanegu cerddoriaeth. Roedden eisoes wedi recordio'r Esgob Wyn ar y ffon ac hefyd Rhodri Morgan o'r Lyfrgell Genedlaethol. Roedd yn rhaid i ni blethu'r ddau recordiad yn ein rhaglen.

Here we are setting up recording the voice over for our first programme. We used the programme 'Audacity' to record our voices and add music. We had already interviewd Bishop Wyn Evans on the telephone, and also Rhodri Morgan from the National Library. We now had to fit the recordings in with our programme!

Aethom ar ymweliad i'r Llyfrgell Genedlaethol I ddysgu am yr Esgob William Morgan. Dyma ein cyfweliad gyda Rhodri Morgan o'r Llyfrgell Genedlaethol.

We visited the National Library in Aberystwyth to learn about the history of Bishop William Morgan. Here is our interview with Rhodri Morgan from the National Library.