Trydar yr ysgol

Dewch i weld newyddion ac uchafbwyntiau Ysgol Gymraeg Rhydaman.

Come and look at the school`s news and highlights.

Enw trydar yr ysgol yw / The school`s twitter name is : YGRhydaman