Radio Ysgol Penboyr - 16/7/2015 by Cymru Fm on Mixcloud

Pob Lwc Blwyddyn 6 / Good Luck Year 6

Mae blwyddyn 6 wedi creu ein trydydd rhaglen radio. Mae'r disgyblion yn trafod eu hatgofion gorau yn Ysgol Penboyr, a beth hoffen nhw wneud ar ôl tyfu i fyny. Cliciwch ar raglen Cymru FM i wrando ar y rhaglen eto.

Year 6 have created our third programme for Cymru FM. The pupils are talking about their memorable moments in Penboyr School, and also what they would like to do when they are older. Click on the Cymru FM programme to listen to the programme again.