Nel Fach Y Bwcs Ym Mhatagonia

Mae'r rhaglen yn sôn am hanes Nel Fach y Bwcs yn Patagonia, yn cynnwys cyfweliad gyda Mrs. Eiry Palfrey, ac hefyd mae'r athrawon yn canu!

Cliciwch ar y linc Cymru FM uchod i wrando eto ar ein rhaglen radio.