Ftit ilu iltqajt ma' robot supermodern . X' tista' tghid dwaru?

100 u 150 kelma .
Intorduzzjoni


Xidarba kont mort go eliaqa u bdiet taghmel ix-xita il-hamrieja gie ilma u bdejt naghra xahaga griza.Bdejt in-nehi it-tajn wara afast xi butuna u xeghel semejtu Godzilla the king of the monsters.Hattu id-dar imma wara xi ftit hien smajt lil xahad ihabbat fuq il-bieb tighjaj saqsejtu min ivinta dan ir-robot ghalli chuky cheese man.


┼╗vilupp


Ir-robat tighjaj ghandu hafna saha u saqsejtu Skien jismek? Ghalli mister terminator jien ghet ok.wara ghetlu murr israq oxrin mobiles saraqom umbad gie id-dar hafna hafna pjecier u labna ghill play stexion.kont naghf li-ghu specjali hafna ghax kien twiel hafna u mamul mid-depp idejh twal anka saqah il-kulur huwa gold u jiexghel hafna fid-dlam.than ir-robot jahdem bi'magna kbiera.


Konkluzjoni

´╗┐

U kemm bdejna nihdu gost go hajtna nilghabu u imoru il- bandlie nitkelmu u ...hek kienet.