Buodd y disgyblion yn gwneud cyfweliadau gyda cyn-ddisgyblion yr ysgol er mwyn creu rhaglen radio cyntaf y Cyfnod Sylfaen. Aeth Dosbarth 1 i sgwrsio gyda Eileen ac Iris yn nhy'r ysgol am eu dyddiau yn Ysgol Penboyr.

Daeth Mr Gerallt Rees, mab un o'r cyn prif athrawon i weld disgyblion Dosbarth 2 ac i rannu ei brofiadau gyda nhw.

Cafodd y rhaglen ei ddarlledu ar Ddydd Mercher 26ain o Ebrill i'r gymuned trwy CymruFM.

Rhaglen Radio