Gwisgo Cenhinen Bedr

A chanu am ein gwlad,

Dawnsio Gwerin i sŵn y delyn

A hybu'r iaith Gymrâg.

Lois Vobe Bl 6 Ysgol Penboyr