Mae Eglwys Sant Michael yn Llanfihangel-y-Pennant wedi'i leoli wrth ymyl Cader Idris ac yn agos i Gastell y Bere. Mae e'n rhan o Esgobaeth Bangor. Mae o'n Eglwys Bererindod ac yn dal yn cynnal gwasanaethau yn ystod yr Haf. Bedyddiwyd Mary Jones yn yr eglwys hon.

Pan yr oeddwn yn yr Eglwys, gwnaethom ganu Cân William Morgan. Ysgrifennodd Ceri Wyn Jones y geiriau i'r can tra gwnaeth un o'n cynorthwywyr dysgu, Mrs Wendy Organ cyfansoddi'r gerddoriaeth. Tybed, beth fyddai Mary Jones wedi dweud am ein cân am William Morgan?

Eglwys Sant Michael yn Llanfihangel-y-Pennant