Meinir Mathias yn creu'r murlun

Meinir Mathias creating the mural

Y cynllun gwreiddiol wedi ei lunio gan Meinir Mathias

The original template drawn by

Meinir Mathias.

Meinir yn tynnu llun o lyfrau'r Beibl.

Meinir drawing the Books of the Bible.

Yn dechrau peintio gwaelod y murlun.

Starting to paint the

base of the mural.

Mary Jones

Tynnu llun o'r llinell amser.

Drawing the timeline.

Y murlun bron ar ben!

The mural almost finished!

Y disgyblion yn helpu Meinir i beintio murlun.

The pupils helping Meinir to paint the mural.

Cliciwch ar y fideos i weld Meinir Mathias yn siarad gyda'r Cyngor Ysgol a'r Cyngor ECO am y lliwiau ar gyfer y murlun.

Click on the video to see Meinir Mathias talking to the School Council and ECO Council about colours for the mural.

Ardal Weddïo / Praying Area