Tlett personaġġi Maltin .


Dun Karm Psaila, persuna cajtier u ferrieħi, kien wieħed mill-aqwa poeti f'Malta u hu wkoll il-poeta nazzjonali li kiteb l-Innu Malti.

Dun Karm sar qassis ta' 23 sena fl-1894. Dun Karm kien jħobb jirreċta fuq il-palk u jdoqq il-mandolina. Għex il-Belt għal 26 sena u f'dan iż-żmien għadda minn solitudni kbira. Dun Mikiel Xerri twieled f'Ħaż-Żebbuġ. Fiż-żmien tiegħu mhux kulħadd kien jmur skola imma l-ġenituri tiegħu għamlu li jistgħu biex jkollu tgħalim tajjeb. Hu mar l-Italja biex jistudja u mexa ħafna 'l quddiem. Dun Mikiel kien jħobb ħafna lil Maltin u wara li laħaq qassis, fetaħ skola għat-tfal fil-bżonn. W le sar professure, telaq minn Ħaz-Żebbuġ u mar joqgħod il-Belt. Hu miet għaliex attakka il-Franċiżi u nqabad. 

San Ġorġ preca twieled il-Belt Valletta fit-12 ta' Frar u miet f'eta' ta' 82. Dan kien il-persuna li ivvonta il-mużew u għen bosta nies tul ħajtu.San Ġorġ preca l-ewwel kien saċerdot umbgħad sar qaddis Malti. F'ħajtu kiteb 150 ktieb dwar affarijiet reliġjużi.