Ktieb li qrajt: ISFAR jew AHDAR ?

Issa kulhadd kuntent ghax kulhadd ghazel il-kulur li ried.