Il-Birgu

Il-Birgu hu maghruf hafna ghal festa tar-rahal, Ghal Bahar sabih u kif ukoll ghal gwerra li kienu jaghmlu fl-antik.

Dan Il post huwa wiehed mill post historici ta Malta.

Dan Il post isejhulu ukoll bhala Città Vittoriosa.

Il- birgu kellha popolazzjoni ta fuq 6000 nies.

Fil-birgu issib Il-Malta at War Museum. Gewwa Il- Malta at War Museum issib hafna memorji ta zmien Il-gwerra. Bhal Perezempju l-ilbiesi li kienu jilbsu dakinhar.


L-istatwa tal-Birgu huwa San Lawrenz.


L-iktar post li huwa poplari fil birgu huwa Il Forti Sant Anglu' hu kif ukoll tista issib Il- Palazz ta L-inkwizitur.