Serqa fit-triq tiegħi

Is-Sibt f'nofsillejl daħlu żewġ ħallelin imqarbin minn ġo tieqa ta' Marinton inkiss inkiss.


Kuncett ,iz-zija ta' Marinton bdiet tissindika lil ħallelin diħlin ġod-dar ta' Marinton.

Kuncett cemplet lil pulizija.


Il-ħallelin daħlu ġod-dar ta' Marinton mbagħad bdew jaraw x'hemm prezzjuż

mbagħad raw kaxxa żgħira li kellha qalb fin-nofs.


Il-ħallelin fetħu l-kaxxa iż-żgħira u ġo fiha kien hemm tliet cikkulati prezzjużi ħafna.


Il-pulizija waslu u lil-ħallelin għamuhom bid-dawl qawwi ħafna.


Il-pulizija taw il-kaxxa lil Kuncett u Kuncett cemplet lil Marinton biex tgħidilha li l- kaxxa

qiegħda għandha u Marinton irringrazjatha b'qalbha kollha.