DUN Mikiel xerri


1 wished mill-personalitajiet Maltin li tassew ghandna inkunu kburin bih

2 bun Mikkel lien jghix fizmien meta Malta kidney immexxija mil-kavalliri

3 huwa lahaq qassis

4 fetah skola ghal dawk in -nies li ma kelomx flux biex jhalsu

5il maltinvqalbiena bil-kap taghom

6 il-malin baqghu sama helsuh kill-fancizi

7 bun Mikkel xerri twillet fsetembru ta 1739 u baqa ghex haz-zebbug

8 run mikiel xerri lien heshem fi plan biex jitkeccew il-francizi minn Malta

9 run Mikkel xerri u shabu mitu all pajjizhom fil- belt fl-1799

10 uma few xkubattjati fil-pjazza belt lahar klim ta run Mikkel kinu viva Malta

11 Anna I'll Malton in sejhulom eroj ax mietu all pajjizna