Il-Ħamis 11 tà Mejju

Intervista lil astronawta

Jien: Nilqgħu magħna astronawta. X'tip ta' ikel kiltu?


Astronawta: Aħna kilna ikel apposta.


Jien: U kif torqdu hemmhekk?


Astronawta: Hemmhekk konna norqdu fi slepping bags.


Jien: Kif ħassejtek u x'rajt fuq il-qamar?


Astronawta: Rajna ħofor, vetturi spazjali u d-dinja. Jiena ħassejtni eċitat.


Jien: Tajjeb! Grazzi tal-informazzjoni u saħħa.


Astronawta: Tà xejn ħi, saħħa.