Il-Figolla tal-Maġija

Il-figolla hija tajba ħafna.


Kemm tinżilek għasel!


Meta taraha jibda


jaqbiżlek id-dmugħ


u tkun se taqagħlek żaqqek.


Meta darba kiltha ridt oħra


għax hija tajba ħafna.