Datblygu Sgiliau Trin Gwybodaeth

Prisiau - £80 a £60 i'r ail berson

Gallwch fwcio arlein drwy ddefnyddio y ffurflen isod neu:

ebostio:

Meinir Jones - cydag@penweddig.ceredigion.sch.uk

ffonio:

07966 390 698, 01970 639499 neu 01267 236137

CYMDEITHAS YSGOLION DROS ADDYSG GYMRAEG

Cwblhewch y Ffurflen isod a chliciwch ar y botwm 'send'.

Enw

Ysgol

e-bost

Person i gysylltu